معنی اسم کامبیز

نام کامبیز به چه معناست؟

کامبیز :    صورت ديگري از كمبوجيه كه در زبان فرانسه كامبيز شده و مجدداً وارد فارسي شده است. ص كمبوجيه.اسم کامبیز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کامبیز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کامبیز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کامبیز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کامبیز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کامبیز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کامبیز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کامبیز

نام های دخترانه بر وزن کامبیز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید