معنی اسم کاروان

نام کاروان به چه معناست؟

کاروان :    1- گروه مسافرانی که با هم عازم مقصدی هستند، قافله؛ 2- (به مجاز) چیزی که عناصر و اجزای آن به دنبال هم در حرکتند.اسم کاروان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کاروان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کاروان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کاروان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کاروان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کاروان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کاروان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کاروان

نام های دخترانه بر وزن کاروان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید