پَشوتن : 1- فداكار؛ 2- (در اوستايی، pesho tanu) به معني محكوم تن؛ 3- (اَعلام) (در شاهنامه) نام پسر گشتاسب و از ياران سوشيانت در روز رستاخيز، بر اساس روايت های زرتشتی. زرتشت از اهورامزدا برايش عمر جاودانی خواست.


اسم پَشوتن

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پَشوتن ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پَشوتن چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پَشوتن تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید