معنی اسم هژیر

نام هژیر به چه معناست؟

هژير:    (= هجير) 1- خوب، پسنديده؛ 2- زيبا؛ 3- چابك، چالاك؛ 4- (در حالت قيدي) به خوبي؛ 5- (در پهلوي) خوب چهر، نيك نژاد؛ 6- (اَعلام) نام پسر گودرز.

هُژَبر :    (عربی، هزبر) (در قدیم) 1- شیر؛ 2- (به مجاز) پهلوان، مرداسم هژیر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هژیر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هژیر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن هژیر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هژیر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به هژیر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با هژیر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن هژیر

نام های دخترانه بر وزن هژیر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید