معنی اسم هوشمند

نام هوشمند به چه معناست؟

هوشمند:    (هوش + مند (پسوند دارندگي و اتصاف)) 1- صاحب هوش، باهوش؛ 2- عاقل، بخرد.


اسم هوشمند

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هوشمند ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هوشمند چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هوشمند تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید