نَصیب: (عربی) 1- سهم کسی از چیزی، بهره، حصه؛ 2- قسمت هرکس از سرنوشت.


اسم نصیب

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نصیب ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نصیب چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نصیب تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید