معنی اسم نایب

نام نایب به چه معناست؟

نایب :    (عربي) 1- آن كه در غياب كسي عهده‌دار مقام و مسئوليت اوست، جانشين، نماينده؛ 2- (در اديان) در شيعه‌ي دوازده امامي هر يك از علماي ديني كه در زمان غيبت حضرت مهدي(ع) ولايت امور مسلمين بر عهده‌ي اوست؛ 3- عنوان دولتي و ديواني كه در دوره‌ي قاجار، افشاريه، غزنوي و سلجوقي به اشخاص بخاطر نيابت، تصدي شهر يا ولايت و سرپرستي امور داده‌اند.اسم نایب

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نایب ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نایب چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نایب از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نایب تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نایب بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نایب به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نایب

نام های دخترانه بر وزن نایب به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید