مَعاد : (عربي) 1- (در ادیان) زنده شدن دوباره  ی انسان بعد از مرگ تا در روز قیامت به اعمال او رسیدگی شود؛ 2- (در ادیان) اعتقاد به زندگی دوباره، یکی از سه اصل اعتقادی مسلمان؛ 3- (در ادیان) جهان آخرت؛ 4- (در ادبیات) در بدیع آن است که پایان مصراع دوم به آغاز مصراع سوم باز می  گردد؛ 5- (در قدیم) محل بازگشت.


اسم مَعاد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مَعاد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مَعاد چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مَعاد تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید