مَظهر : (عربي) 1- نماد، نشانه؛ 2- محل تجلي، تجلي‌گاه؛ 3- (در تصوف) شخص داراي ريش انبوه و فراخ و سبلت و چهره‌ي نافذ.


اسم مَظهر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مَظهر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مَظهر چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مَظهر تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید