مهراج : (سنسکریت) (در قدیم) مهاراجه، عنوان هر یک از افراد طبقه ای ممتاز در هند، شاه، امیر.


اسم مهراج

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مهراج ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مهراج چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مهراج تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید