معنی اسم لهراسب

نام لهراسب به چه معناست؟

لُهراسب :    1- (در اوستايي) به معني صاحب اسب تندرو؛ 2- صفتی برای خورشید؛ 3- (اَعلام) (در شاهنامه) سومین شاه سلسله‌ي كياني، که کیخسرو او را به جانشینی خود برگزید. او آتشکده‌ي آذر برزین را بنیان نهاد، 120 سال پادشاهی کرد و به دست ارجاسپ تورانی کشته شد.اسم لهراسب

  • به نظر شما چه اسمی در کنار لهراسب ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام لهراسب چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن لهراسب از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به لهراسب تغییر میدهید؟

اسم پسر که به لهراسب بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با لهراسب به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن لهراسب

نام های دخترانه بر وزن لهراسب به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. اوزرا

    لهراسب(لوه(را+سب).تهماسب(ته+ما+سب).گشتاسب(گش+تا+سب).جاماسب(جا+ما+سب)شاماسب(شا+ما+سب).گرشاسب(گر+شا+سب)……..اگر کلمه ایی عربی نیست.ولی با حروف مخصوص عربی(ح.ع.ث.ص.ض.ذ.ط.ظ)نوشته شده است.یعنی آن کلمه تورکی است.مثل تهماسب(طهماسب)تهموسی(طهموسی)تهمورس(طهمورث)………تهماسب.و اسمهای دیگر تورکی هستند.(اسلان(اصلان).اتاق.تاریم.تالقان.تبرستان.توس.قاتیر.قاتی.قوتی(قوطی)ساندیق(صندوق)

نظر خود را بیان کنید