معنی اسم لقمان

نام لقمان به چه معناست؟

لقمان :    (عربي) 1- (اَعلام) 1) سوره‌ي سي و يكم از قرآن كريم داراي سي و چهار آيه؛ 2) شخصی که در قرآن از او به صورت مردی فرزانه یاد شده که فرزند خود را به خداپرستی و رفتار خوب پند می‌دهد و در ادبیات دوره‌ي اسلامی شهرت یافته است.اسم لقمان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار لقمان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام لقمان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن لقمان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به لقمان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به لقمان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با لقمان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن لقمان

نام های دخترانه بر وزن لقمان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید