فالِح :   (عربي) 1- نيكوكار؛ 2- (اَعلام) نام فقيه حَنبلي مذهب از دواسِر نَجد.


اسم فالح

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فالح ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فالح چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فالح تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید