معنی اسم طه ‌حسین (طاها ‌حسین)

نام طه ‌حسین (طاها ‌حسین) به چه معناست؟

طه ‌حسين(طاها ‌حسين) :   (عربي) 1- از نام‌های مرکب،ا طه(طاها) و حسین؛  2- (اَعلام) [1973-1889 میلادی] اديب، نویسنده و دولتمرد مصری که در شش سالگی نابینا شد و با وجود آن به تحصیل در دانشگاههای مصر و فرانسه موفق شد و درجه دکتری دریافت کرد، و از آن پس در دانشگاههای مصر به تدریس پرداخت. از نوشته های اوست: پیشگامان اندیشه، ادبیات جاهلی، روزها، گفت و شنود در زندان ابوالعلای مصری، علی و فرزندانش، انقلاب بزرگ، خوابهای شهرزاد وعده‌ي راست.اسم طه ‌حسین (طاها ‌حسین)

  • به نظر شما چه اسمی در کنار طه ‌حسین (طاها ‌حسین) ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام طه ‌حسین (طاها ‌حسین) چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن طه ‌حسین (طاها ‌حسین) از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به طه ‌حسین (طاها ‌حسین) تغییر میدهید؟

اسم پسر که به طه ‌حسین (طاها ‌حسین) بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با طه ‌حسین (طاها ‌حسین) به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن طه ‌حسین (طاها ‌حسین)

نام های دخترانه بر وزن طه ‌حسین (طاها ‌حسین) به زودی درج میگردد.℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید