سَهام : (عربی) 1- سهم  ها، بهره  ها، نصیب  ها، قسمت  ها؛ 2- (در قدیم) تیرهای کمان.


اسم سَهام

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سَهام ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سَهام چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سَهام تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید