سَنجر : (تركي) 1- يعني مرغ شكاري؛ 2- (اَعلام) [511-552 قمری] شاه سلسله‌ي سلجوقي، که پس از چند جنگ پیروزمند بر ضد شاه غزنوی و اَتسِز خوارزمشاهی به دست غُزان اسیر شد و مدتی را در اسارت گذراند [548-551 قمری] و اندکی پس از آزادی درگذشت.


اسم سَنجر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سَنجر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سَنجر چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سَنجر تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید