سَميع : (عربي) 1- از نام‌هاي خداوند؛ 2- (در قديم) شنوا.


اسم سَمیع

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سَمیع ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سَمیع چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سَمیع تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید