سَعدالدين : (عربي) (موجب) 1- نيك بختي دين؛ 2- (اَعلام) سَعدالدين وراويني [قرن 7 هجري] ادیب ایرانی، مترجم مرزبان نامه از زبان طبری به فارسی.


اسم سَعدالدین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سَعدالدین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سَعدالدین چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سَعدالدین تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید