سوشيانت : (اوستايي) 1- به معني نجات دهنده؛ 2- (اَعلام) منجی موعود در دين زرتشتي.


اسم سوشیانت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سوشیانت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سوشیانت چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سوشیانت تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید