سرافراز : 1- (به مجاز) افتخار كننده به چيزي يا كسي، سربلند، مفتخر؛ 2- (در قديم) داراي صفات نيكو و مايه افتخار؛ 3- (در قديم) گردن فراز، گردن كش، زورمند.


اسم سرافراز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سرافراز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سرافراز چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سرافراز تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید