سخاوت : (عربي) بخشش، عطا، كرم.


اسم سخاوت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سخاوت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سخاوت چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سخاوت تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید