معنی اسم زانیار

نام زانیار به چه معناست؟

زانیار یکی از اسم های کردی پسرانه است که بسیار محبوب است و معنی آن: یار دانا و دانشمند – دانا، دانشمند میباشد.اسم زانیار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار زانیار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام زانیار چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن زانیار از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به زانیار تغییر میدهید؟

اسم پسر که به زانیار بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با زانیار به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن زانیار

نام های دخترانه بر وزن زانیار به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید