رحمت :(عربي) 1- دلسوزي و مهرباني؛ 2- مهرباني و بخشايندگي و عفو مخصوصِ خداوند.


اسم رحمت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار رحمت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام رحمت چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به رحمت تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید