معنی اسم دانش

نام دانش به چه معناست؟

دانش :    داراي عقل و تجربه، خردمند، عاقل، داراي علم و آگاهي، عالم، عليم.اسم دانش

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دانش ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دانش چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دانش از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دانش تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دانش بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دانش به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دانش

نام های دخترانه بر وزن دانش به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید