معنی نام جاماسپ: جاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی

جاماسپ

در سنت زردشتیان جاماسب از خاندان هوگوه و برادر فرشوشتر بود و هر دو برادر وزیر گشتاسب بودند . جاماسب با دختر زردشت بنام پور چیست ازدواج کرد . وی در ادبیات ایران و عرب بلقب ((فرزانه)) و (( حکیم )) خوانده شده پیشگوییهایی بدو نسبت داده اند که ذکر آنها در رساله پهلوی (( یادگار زریران )) و (( گشتاسب نامه دقیقی )) و (( جاماسب نامه )) آمده .

جاماسپ نامه

رساله ای بزبان پهلوی در حدود ۵٠٠٠ کلمه مشتمل بر افسانه های جالب توجه مربوط به پادشاهان داستانی ایران. این کتاب به پارسی ترجمه شده .

اسم جاماسپ

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جاماسپ ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جاماسپ چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جاماسپ تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید