بِهتاش : (فارسي ـ تركي) [ به = خوب، بهتر، خوبتر، شخص خوب و داراي اخلاق و رفتار نيكو + تاش(تركي) (پسوند) = هم، شريك، صاحب به علاوه عنواني براي اميران ترك.] 1- به معني شريك خوب، صاحب اخلاق و رفتار نيكو؛ 2- ويژگي اميري كه داراي اخلاق و رفتار نيكو باشد.


اسم بِهتاش

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بِهتاش ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بِهتاش چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بِهتاش تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید