بَركت : (عربي) 1- فراواني و بسياري و رونق؛ 2- خجستگي، يمن، مبارك بودن؛ 3- نعمت هاي موجود در طبيعت، چنان كه نان.


اسم بَرکت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بَرکت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بَرکت چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بَرکت تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید