بزرگمهر : (اَعلام) 1) طبق روايات نام وزير فرزانه‌ي انوشيروان که در منابع فارسی و عربی او را به برخورداری از خرد استثنايی و تدبيرهای حکيمانه وصف کرده اند؛ [برخي از خاورشناسان بزرگمهر را شخص بخصوص ندانسته بلكه عنوان و نام مقامي از مقامات كشور دانسته‌اند]؛ 2) شهرتِ منوچهر بزرگمهر مترجم و مؤلف آثار فلسفي در قرن 13و 14 هجری.


اسم بزرگمهر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بزرگمهر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بزرگمهر چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بزرگمهر تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید