برومند : 1- بَرمند، باردار، بارور، صاحب نفع، مثمر؛ 2- قوي، رشيد؛ 3- كامروا، كامياب.


اسم برومند

  • به نظر شما چه اسمی در کنار برومند ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام برومند چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به برومند تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید