اِلتفات : (عربي)  توجه، نگرش؛ مهرباني، لطف.


اسم اِلتفات

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اِلتفات ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اِلتفات چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اِلتفات تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید