اِحتشام : (عربي) 1- جلال، بزرگی، شکوه، عظمت؛ 2- (در قديم) بزرگداشت، تکریم؛ 3- (درقدیم) تکبر، غرور.


اسم اِحتشام

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اِحتشام ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اِحتشام چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اِحتشام تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید