اَفشار : (تركي) 1- معاون و شريك؛ 2- (در موسيقي ايراني) گوشه‌اي در دستگاه شور (آوازِ افشاري)؛ 3- (اَعلام) 1) ایل بزرگی از غُزها، که همراه سلجوقیان به ایران آمدند و بعدها طایفه‌هاي مختلف آن در خراسان، آذربایجان (مراغه و ارومیه)، خمسه، خوزستان، فارس و یزد پراکنده شدند؛ 2) سلسله‌ي پادشاهی ایران [1148-1210 قمری]، که به وسیله‌ي نادرشاه افشار تأسیس شد.


اسم اَفشار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اَفشار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اَفشار چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اَفشار تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید