اَشكبوس : (اَعلام) (در شاهنامه) پهلوان افسانه‌اي سپاه توران، که در جنگ با رستم كشته شد.


اسم اَشکبوس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اَشکبوس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اَشکبوس چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اَشکبوس تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید