اَشكان : (اشك + ان (پسوند نسبت))، منسوب به اشك كه باني و مؤسس خاندان اشكانيان بود.


اسم اَشکان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اَشکان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اَشکان چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اَشکان تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید