اَرشاك : 1- (در بعضي از منابع) دلير مرد و مبارز؛ 2- (اَعلام) 1) نام مؤسس سلسله‌ي اشكاني كه به اشك اول مشهور است؛ 2) نام چند تن از پادشاهان ارمنستان.


اسم اَرشاک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اَرشاک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اَرشاک چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اَرشاک تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید