انوشيروان : (= انوشروان)، ( انوشروان 1- و 2- 1)


اسم انوشيروان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار انوشيروان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام انوشيروان چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به انوشيروان تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید