معنی اسم انور

نام انور به چه معناست؟

انور : (عربي) 1- روشن‌تر، روشن، نوراني؛ 2- (به گونه احترام) (به مجاز) مبارك، گرامي.اسم انور

  • به نظر شما چه اسمی در کنار انور ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام انور چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن انور از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به انور تغییر میدهید؟

اسم پسر که به انور بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با انور به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن انور

نام های دخترانه بر وزن انور به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید