امين‌علي : (عربي) 1- بلند قدر و بزرگ و شريف, درستكار و امانتدار؛ 2- عليِ درستكار و امانتدار.


اسم امين‌علي

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امين‌علي ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امين‌علي چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امين‌علي تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید