امين‌الدين : (عربي) 1- آن که در دین امانت نگاه دارد؛ 2- هر کسی که دین خدا را چنان که هست به مردم بیاموزد؛ 3- (در تصوف) ولی کامل و مرشد راهدان.


اسم امين‌الدين

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امين‌الدين ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امين‌الدين چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امين‌الدين تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید