اميرمجتبی :(عربي) 1- از نام‌هاي مركب، ا امير و مجتبی؛ 2- امیر و پادشاه برگزیده و انتخاب شده.


اسم اميرمجتبی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اميرمجتبی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اميرمجتبی چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اميرمجتبی تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید