معنی اسم اميرطاها (اميرطه)

نام اميرطاها (اميرطه) به چه معناست؟

اميرطاها(اميرطه) : (عربي) از نام‌هاي مركب، ي امير و طاها (طه).


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.


اسم اميرطاها (اميرطه)

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اميرطاها (اميرطه) ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اميرطاها (اميرطه) چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اميرطاها (اميرطه) تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید