آزاد : 1- رها شده از گرفتاري يا چيزي آزار دهنده، فارغ، آسوده، بي دغدغه خاطر؛ مختار، صاحب اختيار؛ 2- (در گياهي) درخت جنگلي (آزاد درخت)؛ 3- (در قديم) نجيب، شريف، آزاده؛ 4- (در قديم) (شاعرانه) صفتي است براي بعضي گياهان.


اسم آزاد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آزاد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آزاد چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آزاد تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید