معنی اسم خزال

نام خزال به چه معناست؟

خزال : (عربی) با ناز راه رونده، کسی که با ناز راه می‌رود.


اسم خزال

  • به نظر شما چه اسمی در کنار خزال ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام خزال چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به خزال تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید