confidenceاگر اعتماد به نفس شما پایین است ،باید در ابتدا از این حقیقت آگاه باشید و آن را بپذیرید و سپس به طور آگاهانه و با عزم و اراده روی افزایش اعتماد به نفستان کارکنید، چرا که برای لذت از زندگی و رسیدن به رویاهای خود شدیدا به آن نیازمند هستید !!!

به گزارش آلامتو به نقل از سایت آی بانو؛ شناخت علائم اعتماد به نفس پایین برای موفقیت شما در زندگی بسیار مهم است. اگر شما نمی دانید چطور اعتماد به نفستان گرفته شده است و نمی دانید که سطحی از اعتماد به نفس که باید برای استفاده از پتانسیل واقعی خود داشته باشید چقدر است ،باید در ابتدا از این حقیقت آگاه باشید و سپس به طور آگاهانه و با عزم و اراده روی افزایش اعتماد به نفستان کارکنید چرا که برای لذت از زندگی و رسیدن به رویاهای خود شدیدا به آن نیازمند هستید !!!

1. فقدان آرزو

نداشتن هر گونه آرزو و یا شور و شوق در هر آنچه شما در زندگی انجام می دهید ، یکی از بدترین نشانه های اعتماد به نفس کم است. اگر شما هیچ شور و شوقی در کارتان نداشته باشید ، برایتان دشوار خواهد بود که پیشرفت کنید یا چشم انداز بهتری در زندگی حرفه ای خود پیدا کنید. این امرمنجر به سرخوردگی و پرخاشگری می شود. به همین ترتیب عدم وجود شور و شوق در هر عرصه از زندگی شما، تنها شما را مطمئن می کند که بهترین کار خود راانجام نمی دهید و این فقط غم و ناخشنودی به ارمغان خواهد آورد.

2. رفتار و نگرش های منفی

همیشه دیدن چیزهای منفی و یا داشتن افکار منفی شما را از تجربه نتیجه مطلوب در هر چیزی که شمابرای آن در زندگی روزمره تلاش می کنید باز می دارد . تلاش کنید تا ورای افکار منفی قرار بگیرید و راه حل پیدا کنید یا از دوستی کمک بگیرید .

3. فقدان غرور در ظاهر شما

همیشه برداشت اول بسیار مهم است ، بنابراین اگر شما به ظاهر خود افتخار نمی کنید یا به لباستان بی توجه هستید و درهم برهم و آشفته به نظر می رسید،این تصویری است که شما از خود برای اطرافیانتان به تصویر می کشید .

ظاهر شما اغلب نشان می دهد که واقعا چه نوع شخصی هستید بنابراین اگر شما می خواهید تا تصویر خود را تغییر دهید سبک لباس پوشیدن خود را که نماینده شخصیت شماست عوض کنید .

4. شیوه زندگی ناسالم

یکی دیگر از نشانه های مهم اعتماد به نفس کم روشیست که از خودتان مراقبت می کنید : رژیم غذایی و شیوه زندگی شما . یک رژیم غذایی نا معقول، عدم ورزش و شاید مصرف بیش از حد الکل ، همه اینها نشانه های زندگی ناسالم است که اغلب با بیماری نیزهمراه است.

5. کمرویی

عدم توانایی صحبت کردن با کسی بدون سرخ شدن یا فقط عدم توانایی صحبت در هنگام آشنایی با افراد جدید مشکلات معمولیست که برای افرادی با اعتماد به نفس پایین رخ می دهد . با این حال ، اگر شما بیماری کمرویی شدید با حملات ترس یا ناراحتی عاطفی را تجربه می کنید ، توصیه می کنیم که از یک پزشک متخصص کمک بگیرید .

6. ترس

ترس از شکست احتمالا یکی از مخرب ترین احساساتی است که تجربه می کنیم اما ترس وقتی که تبدیل به فوبیا می شود و یا فقط اگریک ترس روزمره باشد نیازمند آنست که برآن غلبه کنیم تا ببتوانیم با همه وجود زندگی کنیم .پس یاد بگیرید چگونه ترس خود راکنترل و مدیریت کنید. این توانایی را دردرونتان بیابید که با هر ترسی روبرو شده و با تجزیه و تحلیل موقعیت ، ترس را به عنوان یک عامل محافظت کننده در مواجهه با خطر ببینید . منافع ترس را بشناسید وروی آن کار کنید تا خودتان را آزاد کنید .

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید