پاییز با همه سردی و آلرزی هایی که همراه خود می آورد یک فصل زیبا و دوست داشتنی است. برگ های پاییزی از درختان می ریزند و چهره خاصی را به شهرهای می دهند. این برگ ها اگر در دست یک هنرمند باشند می توانند زیبایی دیگر خود را نشان دهند.

“باکو مائدا” هنرمند ژاپنی است که علاقه خاصی به برگ های پاییزی دارد. وی با استفاده از ان برگ های شکننده و بسیار حساس مجسمه های جالبی را ساخته است که نمونه آن را پیش از این مشاهده نکرده اید.

هر کدام از این مجسمه ها نشان دهنده یک حیوان است و برای ساخت هز کدامشان نزدیک به 3 هقته زمان صرف شده است. این هنرمند می گوید گاهی اوقات برای درست کردن یک مجسمه 20 بار شکست می خورده است.

Leaf Beast

Leaf Beast Sculptures

Leaf Animals

Leaf Animal

Japanese Artist Baku Maeda

Baku Maeda

Artist Baku Maeda

Baku Maeda Leaf Beasts

Leaf Beasts by Baku Maeda

Baku Maeda Leaf Beast

Leaf Beast by Baku Maeda

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید