مجله آلامتو

دولت ایتالیا با این مصوبه می‌خواهد قانونی را که سال گذشته در پارلمان این کشور به تصویب رسیده بود، اجرایی کند.

 

طبق مصوبه شورای وزیران ایتالیا، زنان این کشور باید نقش بیشتری در مقامات کلیدی شرکت ها داشته باشند. طبق این مصوبه، شرکت های ثبت شده در بورس که دولت نیز در آن‌ها سهم دارد، باید از 12 اوت که شوراهای نظارت این شرکت ها تجدید سازمان داده می شوند، حداقل 20 درصد مقامات مدیریت را به زنان اختصاص دهند. این سهمیه می بایست تا سال 2015 به 30 درصد افزایش یابد.

دولت ایتالیا با این مصوبه می‌خواهد قانونی را که سال گذشته در پارلمان این کشور به تصویب رسیده بود، اجرایی کند.

شرکت هایی که این قانون را رعایت نکنند، به مجازات نقدی تا یک میلیون یورو و حتی انحلال شورای مدیریت محکوم می شوند. نظارت بر اجرای این مصوبه در شرکت های ثبت شده در بورس، بر عهده مقام نظارت کننده بر بورس خواهد بود. شرکت هایی که دولت نیز در آن‌ها سهیم است در این زمینه تحت نظارت دولت خواهند بود.

گفتنی است، موقعیت زنان ایتالیایی در بازار کار نقش مهمی در تصمیم گیری ایشان برای جدایی و طلاق ایفا می کند. آمارها حاکی از آن است که تعداد کمی از زنان در زمان جدایی بیکار بوده اند. علت عمده جدایی ها خیانت یکی از زوجین بوده است؛40 درصد آمار جدایی ها در ایتالیا خیانت گزارش شده است.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

نظر خود را بیان کنید