مجله آلامتو

tarot-51

بی تصمیمی و سکون .

یک دوره رکود و بی تکلیفی .

مات و مبهوت ماندن .

شاید برای انجام کاری به تمر کز نیاز باشد.

برگشت به فال تاروت

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا