مجله آلامتو

واقعه هولوکاست، یا همه‌سوزی به کشتار دسته‌جمعی یازده میلیون نفر در اروپا به خاطر نژاد، مذهب یا ملیت آنها به دست نازی ها اطلاق می شود که عمدتا در اردوگاه های آلمان نازی بین سال های 1941 تا 1945 روی داده است.

به گزارش آلامتو به نقل از فرارو، نزدیک به ده سال پس از آنکه آلمان نازی در سال ۱۹۳۳ کمپ‌هایی برای شکنجه و کشتن مخالفان سیاسی خود تشکیل داد، این کمپ‌ها به عنوان اردوگاه کاراجباری اسرای جنگ و یهودیان استفاده می‌شد.

گفته می شود آلمان نازی در سال ۱۹۴۲ دست به اجرای طرحی زد که به موجب آن 11 میلیون نفر که 6 میلیون از انها را یهودیان تشکیل می دادند به کام مرگ فرستاده شدند. در این طرح که “راه حل نهایی” نام داشت اردوگاه‌های ویژه کشتارجمعی با کوره های آدم سوزی، اتاق گاز ساخته شد. این اردوگاه ها همگی در لهستان و شامل اردوگاه‌های آشویتس، بلزک، خلمنو، یازنواک، مایدانک، مالی تروستنتس، سوبیبور، و تربلینکا بودند.

مورخان غربی گفته اند در کنار کشتار جمعی در تعدادی از این اردوگاه ها مانند آشوویتس، داخائو، بوخن‌والد، رافنسبروک، زاکسن‌هاوزن، و ناتسوایلرآزمایش های پرشکی نیز بر روی انسان ها انجام می گرفته است.

به تازگی برخی دیگر از مورخان معتقداند قربانیان هولوکاست در کشتار‌های وسیع کمپ‌ها به قتل نرسیدند بلکه اعدام‌ها در محل‌هایی صورت گرفتند که به آن «کشتارگاه» می گویند.

با این وجود “هولوکاست” موضوع چالش برانگیزی است که بسیاری آن را دروغ، افسانه و ساخته و پرداخته رژیم اسرائیل برای اشغال فلسطین و ممنوعیت انکار آن را دلیل دیگری بر “دروغ پردازی” می دانند.

آنان معتقداند روایت ها از هولوکاست در تعداد قربانیان، شیوه یا شیوه‌های کشتار متناقض است، چنانکه بسیاری از کسانی که در اردوگاه ها سوزانده شده اند، مبتلا به بیماری های واگیر دار بوده و پس از مرگ برای جلوگیری از شیوع بیماری سوزانده شده‌اند. مجموعه عکس های زیر که بعضا به دلیل رعایت شئونات دستکاری شده است به عنوان اسنادی از آنچه هولوکاست گفته می شود مورد استناد قرار می گیرند. گفتنی است تعدادی از این عکس ها ممکن است بیش از اندازه برای مخاطبان آزاردهنده باشد.

عکس هولوکاست

دختر 18 ساله روس پس از آزادی از اردوگاه کاراجباری در “داخائو” 1945

عکس هولوکاست

سرباز آلمانی طی یک اعدام دسته جمعی در “وینیتسا” اوکراین

عکس هولوکاست

سربازان نازی در حال تبعید یهودیان گتوی ورشو پس از شورش یهودیان ورشو علیه آلمان ها در سال 1943؛ پس از شورش ورشو گفته می شود از بیش از 56000 یهودی به اسارت گرفته شد و حدود 7000 نفر کشته و بقیه به اردوگاه های کار اجباری تبعید شدند.

عکس هولوکاست

تبعید یهودیان از ورشو پس از شورش ورشو؛ این عکس یکی از اسناد ارائه شده در دادگاه نورنبرگ علیه جنایات نازی است.

عکس هولوکاست

تخریب گتوی ورشو پس از شورش یهودیان؛ گفته می شود پس از یک ماه مقاومت یهودیان گتوی ورشو، در برابر تبعید جمعی، آلمان ها کنیسه بزرگ ورشو را منفجر کردند و ضربه سختی به آنان وارد کردند. در 19 آوریل 1943، آلمانی های تحت فرماندهی ژنرال اس اس، یورگن اشتروپ، تخریب نهایی گتو و تبعید یهودیان باقیمانده را آغاز کردند. با وجود این، ساکنان گتو خود را برای تبعید معرفی نکردند. در عوض، سازمان های مبارزاتی گتو، در ساختمان ها و پناهگاه ها سنگر گرفتند و آماده مقاومت در برابر آلمانی ها شدند. پس از سه روز، نیروهای آلمانی تک تک ساختمان های گتو را به آتش کشیدند تا یهودیان را وادار به ترک پناهگاه های خود کنند. پس از تخریب این گتو 56065 یهودی دستگیر شدند که از این تعداد، 7000 تن به اردوگاه مرگ “تربلینکا” تبعید و بقیه به اردوگاه های “مایدانک” فرستاده شدند.

عکس هولوکاست

تبعیدشدگان منتظر قطار برای فرستاده شدن به اردوگاه “درانسی” در فرانسه. 1942

عکس هولوکاست

ورود تبعدیها به ایستگاه قطار لهستان پیش از انتقال به اردوگاه اشویتس. 1944

عکس هولوکاست

عکس های تشخیص هویت دختر 14 ساله تبعیدی به آشویتس؛ در این عکس آثار جراحت بر روی صورت این دختر دیده می شود. 1943

عکس هولوکاست

یکی از قربانیان آزمایش های پزشکی نازی ها در “راونسبورگ”؛ بر روی بازوی قربانی سوختگی عمیق ناشی از فسفر دید می شود این عکس یکی از اسناد ارائه شده علیه نازی ها در دادگاه نورنبرگ است.1943

عکس هولوکاست

عکسی از 3 سرباز امریکایی در کنار یک کوره آدم سوزی در مکان نامعلوم . 1945

عکس هولوکاست

انتقال اجساد زندانیان نازی ها در ورشو. 1943

عکس هولوکاست

بازید ژنرال آیزنهاور از یکی از اردوگاه های کار اجباری پس از شکست نازی ها

عکس هولوکاست

زندانیان اردوگاه کاراجباری “داخائو” پس از آزادی توسط نیروهای متفقین

عکس هولوکاست

جسد کشف شده از یک تبعیدی در اردوگاه “نوردهاوزن”. 1945

عکس هولوکاست

اجساد قربانیان اردوگاه کار اجباری “نوردهاوزن”؛ ارتش آمریکا گفته است در این اردوگاه نزدیک به 3000 جسد یافته است. 1945

عکس هولوکاست

اجساد سوخته شده قربانیان اردوگاه مرگ در “شوابمونشن”. 1945

عکس هولوکاست

جسد تبعیدی لای سیم های خاردار اردوگاه مرگ “بوخنوالت” در نزدیکی لایپزیک. 1945

عکس هولوکاست

اجساد قربانیان اردوگاه های مرگ در “لامباخ” اتریش. 1945

عکس هولوکاست

یکی از تبعیدی های اردوگاه مرگ در “بوخنوالت” پس از آزادی، زندانبان خود را شناسایی می کند. 1945

عکس هولوکاست

“ژوزف کرامر”، فرمانده اردوگاه کار اجباری “برگن بلزن” پس از دستگیری در 28 آوریل 1945.

عکس هولوکاست

قربانبان نحیف و گرسنه اردوگاه کار اجباری در “ابنزی” اتریش؛ در این اردوگاه معروف است که آزمایشات پزشکی بر روی زندانیان صورت می گرفته است. 1945

عکس هولوکاست

مادر آلمانی و دو فرزندش از کنار یک گور دسته جمعی که توسط سربازان روس کشف نبش قبر شده است عبور می کند. 1945

هولوکاست

یکی از بازماندگان اردوگاه کار اجباری در نوردهاوزن. 1945

هولوکاست

سربازان زن عضو اس.اس اجساد قربانیان اردوگاه کار اجباری در بلزن را جابجا می کنند. 1945

هولوکاست

یکی از گورهای دسته جمعی قربانیان اردوگاه کار اجباری در بلزن. 1945

هولوکاست

گوردسته جمعی در اردوگاه “گلزن بلزن” پس از ورود نیروهای متفقین. 1945

هولوکاست

گوردسته جمعی در اردوگاه “گلزن بلزن” پس از ورود نیروهای متفقین. 1945

هولوکاست

افسر نازی در کنار کامیونی از اجساد قربانبان اردوگاه کار اجباری در بلزن. 1945

هولوکاست

انتقال اجساد قربانیان اردوگاه های کار اجباری در بلزن. 1945

هولوکاست

سربازان امریکایی و انگلیسی در جایی که نازی ها اجساد قربانیان اردوگاه “اوهردرف” را سوزانده اند. 1945

هولوکاست

کشف اتاقی از اجساد قربانیان در اردوگاه “داخائو”. 1945

هولوکاست

دو تن از قربانیان کمپ کار اجباری “ووبلین”که به دست نیروهای امریکایی کشف شده است. 1945

هولوکاست

دفن قربانیان اردوگاه “گلزن بلزن” در گورهای دسته جمعی. 1945

هولوکاست

دفن دسته جمعی اجساد قربانیان اردوگاه “گلزن بلزن”در حضور نیروهای انگلیسی. 1945

هولوکاست

تبعیدشدگان به اردوگاه کاراجباری در “بوخنوالت” پس از ورود نیروهای متفقین. 1945

هولوکاست

دو تن از آزادشدگان اردوگاه داخائو در برابر دوربین با جسد یکی از قربانیان، رفتار زندانبانان را شبیه سازی می کنند. 1945

هولوکاست

اجساد قربانیان و دو تن از بازماندگان اردوگاه “بلزن” پس از آزادی. 1945

هولوکاست

پزشک لشکر هفتم ارتش امریکا در کامیونی از تبعیدی های مرده و زنده اردوگاه “داخائو”. 1945

هولوکاست

اجساد قربانیان اردوگاه کار اجباری در “اوهردرف”. 1945

هولوکاست

تبعیدی زنده مانده در میان قربانیان اردوگاه “برگن بلزن”. 1945

هولوکاست

تبعیدی‌های اردوگاه کار اجباری در “بلزن” پس از آزادی به دنبال آب هستند. 1945

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

نظر خود را بیان کنید