تفسیر فال حافظ شما؛

گرفتاریهای زندگی ات را با تدبیر و درایت برطرف کن و به سخن افراد نادان گوش نده، میانه رو باش و از جوانی سعی در نام نیک کن و بدان برای تو ازدواج خوب است، به مردم مهربانی و نیکی کن تا زندگی آرام و موفقیت آمیز داشته باشی.


زندگی نامه حافظ

چگونه فال حافظ بگیریم؟

شعر عاشقانه حافظ

آیا فال حافظ درست است


برای تکرار فال حافظ، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید


فال روزانه حافظ

این فال حافظ مخصوص روز 8 فروردین است؛ در صورتی که شما در این روز به دنیا آمده اید پیشنهاد میکنیم فال روزانه 8 فروردین را نیز مشاهده کنید.


غزل شماره 381 حافظ

فال حافظ 8 فروردین ماه شما مربوط به غزل شماره سیصد و هشتاد و یک حافظ است که در ادامه متن این غزل برای شما درج شده است.

غزل شماره 381 حافظ شیرازی

گر چه ما بندگان پادشهیم

پادشاهان ملک صبحگهیم

گنج در آستین و کیسه تهی

جام گیتی نما و خاک رهیم

هوشیار حضور و مست غرور

بحر توحید و غرقه گنهیم

شاهد بخت چون کرشمه کند

ماش آیینه رخ چو مهیم

شاه بیدار بخت را هر شب

ما نگهبان افسر و کلهیم

گو غنیمت شمار صحبت ما

که تو در خواب و ما به دیده گهیم

شاه منصور واقف است که ما

روی همت به هر کجا که نهیم

دشمنان را ز خون کفن سازیم

دوستان را قبای فتح دهیم

رنگ تزویر پیش ما نبود

شیر سرخیم و افعی سیهیم

وام حافظ بگو که بازدهند

کرده‌ای اعتراف و ما گوهیم

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین