تفسیر فال حافظ شما؛

اعمال شما اگر درست انتخاب شده و درست بکار گرفته شود دیگر غم و غصه ات به سر می آید، پس بجای اینکه زانوی غم در برگیری و شکوه کنی تلاش کن و به کارهای مهم زندگی ات فکر کن. به دنبال اسرار مردم مباش، مطمئناً موفقیت تو حتمی است.


زندگی نامه حافظ

چگونه فال حافظ بگیریم؟

شعر عاشقانه حافظ

آیا فال حافظ درست است


برای تکرار فال حافظ، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید


فال روزانه حافظ

این فال حافظ مخصوص روز 7 فروردین است؛ در صورتی که شما در این روز به دنیا آمده اید پیشنهاد میکنیم فال روزانه 7 فروردین را نیز مشاهده کنید.


غزل شماره 380 حافظ

فال حافظ 7 فروردین ماه شما مربوط به غزل شماره سیصد و هشتاد حافظ است که در ادامه متن این غزل برای شما درج شده است.

غزل شماره 380 حافظ شیرازی

بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم

که من دلشده این ره نه به خود می‌پویم

در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اند

آن چه استاد ازل گفت بگو می‌گویم

من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست

که از آن دست که او می‌کشدم می‌رویم

دوستان عیب من بی‌دل حیران مکنید

گوهری دارم و صاحب نظری می‌جویم

گر چه با دلق ملمع می گلگون عیب است

مکنم عیب کز او رنگ ریا می‌شویم

خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است

می‌سرایم به شب و وقت سحر می‌مویم

حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی

گو مکن عیب که من مشک ختن می‌بویم

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین